Vectra to jeden z liderów telekomunikacyjnych w naszym kraju. Firma oferuje szeroki zakres usług – dostawę telewizji kablowej, szerokopasmowego Internetu czy stacjonarnej telewizji typu VoIP. Obecnie firma może poszczycić się ponad milionem abonentów, a liczba ta stale wzrasta. Z różnych przyczyn klient może jednak zakończyć współpracę z firmą i w tym celu zdecydować się na zakończenie trwającej umowy. Warto wiedzieć, jaką formę powinno mieć wypowiedzenie oraz w jaki sposób można je złożyć u operatora.

Jaką formę powinno mieć wypowiedzenie?

Każdego abonenta obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia, który rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego się po przesłaniu wypowiedzenia. Najlepiej jest więc przesłać wypowiedzenie pod sam koniec miesiąca. Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy z firmą Vectra powinno mieć formę pisemną, wtedy zostanie stworzone w sposób prawidłowy. W treści dokumentu powinny znaleźć się następujące informacje – imię i nazwisko abonenta, jego numer i usługi, jakie ulegają wypowiedzeniu. Niezbędnym elementem wypowiedzenia jest również własnoręczny podpis klienta lub ewentualnie podpis elektroniczny. Jeśli tych elementów zabraknie, wypowiedzenie może nie zostać pozytywnie rozpatrzone przez Vectrę i konieczne będzie przesłanie go jeszcze raz, w poprawionej wersji. Przykładowe wypowiedzenie usługi może mieć tego typu formę:

Niniejszym oświadczam, iż wypowiadam umowę o świadczenie usług przez firmę Vectra S.A. Umowa została zawarta w dniu [wpisać datę zawarcia umowy] w zakresie świadczenia usług [wpisać nazwy usług], która udostępniania jest pod adresem [wpisać adres, gdzie świadczone są usługi].

Gdzie należy złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie w formie pisemnej może zostać wysłane pocztą na adres Vectra S.A., Aleja Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia. Warto wysłać wypowiedzenie jako list polecony, by otrzymać potwierdzenie nadania. Wypowiedzenie można również przesłać faksem pod numer telefonu +48 58 742 66 00 lub drogą e-mailową na adres kontakt@vectra.pl. Oczywiście skanowane dokumenty muszą posiadać odręczny podpis osoby, na którą umowa była zawarta. Kolejną metodą na złożenie wypowiedzenia są odwiedziny bezpośrednio w stacjonarnym punkcie Vectra, gdzie można złożyć odpowiedni dokument i skorzystać z ewentualnej pomocy pracownika. Jeśli złożymy wypowiedzenie w punkcie, od ręki otrzymamy odpowiednie potwierdzenie. W przypadku wysłania wypowiedzenia drogą pocztową, faksem lub e-mailem, Vectra odpowie przesyłając do abonenta potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here