Netia to jeden z największych w Polsce dostawca usług internetowych, telekomunikacyjnych, ale również pakietów telewizji kablowej. Wybór operatorów jest jednak ogromny, dlatego każdy klient w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z usług, świadczonych przez Netię. Warto wiedzieć, kiedy można rozwiązać umowę oraz w jakich okolicznościach najlepiej to zrobić.

Kiedy można zrezygnować z usług Netii?

W najlepszej sytuacji znajdują się osoby, które zawarły umowę z Netią poza lokalem – między innymi poprzez kuriera. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mają one 14 dni od daty zawarcia umowy nas jej zerwanie bez konieczności podania przyczyny.

Klienci posiadający umowę dłuższy czas, przy kontakcie z infolinią słyszą informację, iż umowy nie można zerwać, chyba że klient zgodzi się zapłacić wysoką karę umowną. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale horrendalnie wysoka kwota – można poprosić pracownika infolinii o dokładne podliczenie. Czasami bardziej opłaca się zerwać umowę i zapłacić karę, niż dalej korzystać z usług tego dostawcy.

Należy pamiętać, że w ciągu 14 dni musimy odesłać cały sprzęt uzyskany od Netii w ramach umowy, inaczej dostawca usług może obciążyć nas wysoką karą.

Co powinna zawierać rezygnacja z usług Netii?

Każdorazowo rezygnacja z usług Netii powinna zostać złożona na piśmie. Powinno ono zostać wysłane na adres: Netia SA, skr. poczt. nr 597, 40-950 Katowice S105, przesłana faksem na nr +48 22 338 52 42 lub przesłana na adres e-mail firmy. Przy wyborze ostatniej opcji warto pamiętać o tym, że rezygnacja musi być wydrukowana, odręcznie podpisana i następnie zeskanowana.

Wypowiedzenie umowy powinno zawierać datę oraz miejscowość, dane osobowe i adres osoby rezygnującej z usług, a także numer abonenta. Należy pamiętać o tym, by wymienić usługi, z których mamy zamiar zrezygnować oraz podać adres, pod który dane usługi są dostarczane. Obowiązkowym elementem wypowiedzenia jest odręczny podpis osoby składającej wypowiedzenie.

Rezygnacja z usług Netii – wzór

Bardzo pomocny może okazać się prezentowany poniżej wzór rezygnacji, na którym można się opierać, oczywiście uzupełniając wypowiedzenie własnymi danymi:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here