PIT 36 2014 / 2014

ArkuszPIT-36 za miniony rok wypełniany jest przede wszystkim przez podatników, którzy otrzymują przychód w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Na PIT-36 w 2014 roku wyliczyć się muszą również osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

  • rozliczają poniesione straty z poprzednich lat,
  • doliczają dochody małoletnich,
  • wykorzystują kredyt podatkowy.

PIT-36 darmowy program PIT

Dla osób,które rozliczają się poprzez PIT-36 przygotowaliśmy darmowy, za pomocą którego możemy sprawnie i bezproblemowo rozliczyć się z podatku nie tylko w ramach PIT-36, ale również innych formularzy, takich jak PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

Pobierz program Wypełnij online

Jak należy wypełniać PIT-36?

Przedsiębiorcy mają przeważnie dużo papierkowej roboty, w której czasami łatwo się pogubić. Do tego wszystkiego dochodzi konieczność złożenia deklaracji podatkowej. Prawidłowe uzupełnienie rubryk arkusza PIT-36 nie jest zadaniem bardzo trudnym, aczkolwiek przy ogromie pracy może niepotrzebnie zająć nam stanowczo zbyt dużo czasu|stanowić jeszcze jeden przykry i żmudny obowiązek}. Dzięki naszemu programowi do zeznań podatkowych PIT można wypełnić nawet w przerwie pomiędzy innymi obowiązkami i czynnościami.

Warto poznać budowę arkusza

Uzupełnianie PIT-36 warto rozpocząć od uprzedniego zapoznania się z formularzem. Dzięki temu już na samym początku możemy uchronić się przed niepotrzebnym stresem związanym z barkiem zrozumienia treści poszczególnych rubryk.

Poznanie załączników

Jeżeli podatnik korzysta z ulg lub odliczeń, to wypełnianie PIT-36 powinien poszerzyć o zapoznanie się z załącznikami. W przypadku opisywanej deklaracji podatkowej katalog takich druków jest dość szeroki: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/Z. Każdy z nich służy do czegoś innego. Pomocne w tym wypadku są broszury wydawane przez Ministerstwo Finansowe, które zawierają szereg informacji o wypełnianiu takich druków.

Pamiętaj o terminach

W przypadku opisywanej deklaracji terminem złożenia zeznania jest 30 kwietnia w roku następującym po roku, za który będziemy się rozliczać. Warto także pamiętać, że jeżeli podatnik spóźni się ze złożeniem arkusza, musi on być przygotowany na zapłacenie kary za niezłożenie deklaracji we właściwym terminie.

Najważniejsze dane

W myśl ustawy każdorazowe wypełnianie PIT-36 powinno zawierać numer NIP danego podatnika, rok, za który w zeznaniu się rozliczamy, a także miejsce i cel złożenia zeznania. W przypadku tego właśnie formularza niezbędne jest również określenie sposobu opodatkowania.

PIT 36 online

Zdecydowanie najłatwiej i najszybciej można wypełnić PIT-36 za pomocą naszej aplikacji online. Za pomocą naszego programu, dostępnego na stronie mamy możliwość wypełnić PIT-36 w krótkim czasie.

Pobierz program Wypełnij online

Przy pomocy dostępnej na stronie aplikacji PIT online możecie rozliczania druków takich jak PIT-28, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Nasz program do PIT zarówno w wersji internetowej, jak i standardowej, daje możliwość obsługi załącznikówdo PIT. Ponadto, sam podsuwa te z nich, które przeznaczone są dla konkretnego rozliczenia.