Chcę sprzedać samochód

Zgodnie z brzmieniem treści art. 535 par. 1 k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Zawieramy umowę

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż kodeks cywilny nie nakłada na strony umowy sprzedaży samochodu zawierania jej w określonej formie. Jednak dla celów dowodowych, warto taką umowę zawrzeć właśnie w formie pisemnej.

Co powinna zawierać umowa?

W zawieranej przez strony powinny się znaleźć z pewnością dane sprzedawcy oraz dane kupującego. Będą to: imię nazwisko, adres zamieszkania, może być numer PESEL, seria oraz numer dowodu osobistego, a także numer telefonu komórkowego czy adres mailowy. Ponadto w umowie należy w sposób szczegółowy opisać przedmiot sprzedaży. Należy bowiem wskazać model samochodu, markę, rok produkcji, numer nadwozia (czyli numer VIN), numer rejestracyjny, pojemność silnika. W związku z wejście w życie przepisów zaostrzających odpowiedzialność karną, warto również wskazać aktualny przebieg pojazdu. Co więcej, w umowie wyodrębnić należy, czy auto jest używane, czy posiada jakieś uszkodzenia. Warto również przedstawić listę wyposażenia samochodu, na przykład kamera, sprawna klimatyzacja, czy też ewentualnie radio, bądź bagażnik zamontowywany na dachu. Co najważniejsze, umowa sprzedaży samochodu powinna określać cenę. Warto wpisać ją jako liczbę oraz słownie. Dodatkowo, można poczynić takie ustalenia, jak na przykład do kiedy samochód ma ważny przegląd, czy też ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Jako załącznik do umowy sprzedaży, warto przedłożyć również oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, iż kupującemu znany jest stan techniczny pojazdu oraz nie wnosi on co do tego żadnych zastrzeżeń. W oświadczeniu może znaleźć się również klauzula tego rodzaju, zgodnie z treścią której, sprzedający zapewnia, że przedstawił kupującemu w sposób rzetelny stan techniczny pojazdu.

Dokumenty dotyczące samochodu

Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedający (oprócz samochodu oczywiście) jest zobowiązany wydać kupującego wszelkie dokumenty, które są niezbędne do użytkowania auta. Będzie to z pewnością dowód rejestracyjny, karta pojazdu, (jeżeli była w ogóle wydana), a także ewentualnie dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC (wraz z dowodem zapłaty raty bądź też całości kwoty umowy ubezpieczenia OC). Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią dokumentów, które przekaże mu sprzedający.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here