Umowa zlecenie jest popularną formą nawiązania współpracy między pracownikiem i pracodawcą, która w szczególności opłaca się firmie. Zleceniodawca ma do opłacenia niższe stawki, jest też związany bardziej elastyczną umową. Dla pewnych grup, jak choćby studenci, również taka forma zatrudnienia jest opłacalna. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób i na jakich warunkach powinna zostać rozwiązana umowa – zlecenie.

Kiedy można wypowiedzieć umowę – zlecenie?

Kodeks cywilny zezwala obu stronom na wypowiedzenie umowy – zlecenia właściwie w dowolnej chwili, bez względu na okres czasu, na który umowa ta została zawarta. Co ważne, wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy, oczywiście pod pewnymi warunkami. Jest to bardzo charakterystyczna cecha tego rodzaju umowy. Zleceniodawca musi zwrócić środki, które ewentualnie wydał już zleceniobiorca w celu realizacji zlecenia. Jeśli wypowiedzenie spowodowało szkodę u którejś ze stron, może to wiązać się z ewentualną koniecznością pokrycia odszkodowania – kwestie te reguluje jednak sama umowa, dlatego warto zwracać szczególną uwagę na jej treść, zanim ostatecznie zdecydujemy się złożyć swój podpis na umowie.

Jakie elementy musi zawierać wypowiedzenie umowy – zlecenia?

Wypowiedzenie umowy – zlecenia musi zawierać pewne istotne elementy i zostać złożone na piśmie. Niezbędnym elementem jest oznaczenie stron umowy, wraz z podaniem ich danych oraz adresów. Wypowiedzenie musi zawierać również datę oraz miejsce złożenia. Jeśli strona wypowiadająca umowę powołuje się przy tym na istotne powody, muszą zostać one zawarte w wypowiedzeniu. Konieczne jest również oznaczenie umowy, która zostaje wypowiadana oraz odręczny podpis osoby, która chce wypowiedzieć umowę – zlecenie.

Wypowiedzenie umowy – zlecenia – wzór

Warto wykorzystać gotowy wzór, dzięki któremu będziemy wiedzieli, w jaki sposób napisać wypowiedzenie. Oczywiście dane zawarte w poniższym wypowiedzeniu mają jedynie charakter poglądowy – należy zastąpić je odpowiednią treścią. W górnej części wypowiedzenia powinna znaleźć się data oraz miejsce, a także należy ująć dane obu stron, które zawierały umowę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here